Agenda

2okt2014

Problematiek studerende jonge moeders op agenda Tweede Kamer

Donderdag 2 oktober overlegt de vaste Tweede Kamer-commissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de problematiek rond jonge moeders die een opleiding volgen. Het gaat hier om inbreng voor een besloten, schriftelijk overleg.

lees verder
9okt2014

Thema-avond discriminatie in het onderwijs

Op donderdag 9 oktober is het College voor de Rechten van de Mens een van de gastsprekers tijdens een thema-avond over (on)gelijke behandeling in het onderwijs.Het College ziet toe op de Wet gelijke behandeling voor mensen met een handicap of chronische ziekte. Deze geldt ook in het onderwijs.

lees verder
10okt2014

Bijeenkomst 'Mensenrechten en decentralisaties in het sociale domein'

De decentralisatie van verschillende overheidstaken naar gemeenten is in volle gang. Belangrijk is dat mensenrechten daarbij in beeld zijn. Aandacht voor mensenrechten geeft houvast bij het maken van beleid en maakt duidelijk waarom inmenging van de overheid soms nodig is. Bovendien verbinden mensenrechten beleidsterreinen en betrokken partijen.

lees verder
30okt2014

Bijeenkomst ‘Leven met een beperking in Nederland’

Op donderdag 30 oktober organiseert het College voor de Rechten van de Mens de bijeenkomst 'Leven met een beperking in Nederland'. Het seminar is van 13.00 tot 17.00 uur in Nieuwegein.

lees verder
3nov2014

Symposium ‘Nieuwe impuls aanpak geweld tegen vrouwen’

Dit najaar organiseert het College voor de Rechten van de Mens het symposium ‘Nieuwe impuls aanpak geweld tegen vrouwen’. Naar schatting zijn ruim 200.000 vrouwen ieder jaar slachtoffer van seksueel en lichamelijk geweld.

lees verder

Zittingsagenda

Ga naar de agenda