Agenda

10okt2014

Bijeenkomst 'Mensenrechten en decentralisaties in het sociale domein'

De decentralisatie van verschillende overheidstaken naar gemeenten is in volle gang. Belangrijk is dat mensenrechten daarbij in beeld zijn. Aandacht voor mensenrechten geeft houvast bij het maken van beleid en maakt duidelijk waarom inmenging van de overheid soms nodig is. Bovendien verbinden mensenrechten beleidsterreinen en betrokken partijen.

lees verder
30okt2014

Bijeenkomst ‘Leven met een beperking in Nederland’

Eind oktober organiseert het College voor de Rechten van de Mens de bijeenkomst ‘Leven met een beperking in Nederland’. Aanleiding is de ratificatie van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. In dit verdrag staat wat de overheid moet doen om ervoor te zorgen dat de positie van mensen met een beperking verbetert.

lees verder
3nov2014

Symposium ‘Nieuwe impuls aanpak geweld tegen vrouwen’

Dit najaar organiseert het College voor de Rechten van de Mens het symposium ‘Nieuwe impuls aanpak geweld tegen vrouwen’. Naar schatting zijn ruim 200.000 vrouwen ieder jaar slachtoffer van seksueel en lichamelijk geweld. In 2012 tekende Nederland het Verdrag inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (Verdrag van Istanbul).

lees verder