Agenda

15t/m16feb2016

Bijeenkomst van het Europese netwerk van nationale mensenrechteninstituten (E...

Op 15 en 16 februari is het College aanwezig tijdens een platformbijeenkomst van het ENNHRI. De bijeenkomst staat in het teken van het Europees asiel- en migratiebeleid. Tijdens dit event neemt het College deel aan de werkgroep Asiel en Migratie.   

lees verder
19feb2016

Seminar nationale toepassing EU-Grondrechtenhandvest

Op 19 februari neemt het College deel aan de seminar "Nationale toepassing EU-Grondrechtenhandvest” te Amsterdam. De seminar van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt georganiseerd naar aanleiding van het Nederlands voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie.

lees verder
24feb2016

College geeft gastlezing aan de Universiteit Twente

Op 24 februari verzorgt het College een gastlezing en workshop tijdens het symposium van de Universiteit Twente. Thema van het symposium is de opvang en integratie van migranten wereldwijd. 

lees verder
25t/m26feb2016

Werelddoelen bijeenkomst

College voorzitter, Adriana van Dooijeweert, neemt deel aan een expertmeeting van het Europese netwerk van nationale mensenrechteninstituten (ENNHRI). Tijdens de meeting staan de werelddoelen (SDG) centraal. De meeting vindt plaats op 25 en 26 februari in Berlijn.

lees verder
26feb2016

Het College verwelkomt studievereniging Politeia

Op 26 februari ontvangt het College de studieverenig

lees verder