Agenda

11sep2014

Debatavond ‘Maatschappelijke ruimte onder druk’

Op donderdag 11 september om 20.00 uur organiseert het Breed Mensenrechten Overleg een debatavond in Academisch-cultureel centrum SPUI25 in Amsterdam. De eerste avond in een serie van drie gaat over de maatschappelijke ruimte van mensenrechtenverdedigers die steeds meer wordt ingeperkt.

lees verder
15t/m17sep2014

1st Global Forum on Statelessness

Van maandag 15 tot en met woensdag 17 september wordt voor de allereerste keer het Global Forum on Statelessness gehouden.Het congres is in Den Haag bij de Hague Academy of International Law. De organisatie is in handen van het Statelessness Programme van de Tilburg University in samenwerking met de UN High Commissioner for Refugees (UNHCR).

lees verder
10okt2014

Bijeenkomst 'Mensenrechten en decentralisaties in het sociale domein'

De decentralisatie van verschillende overheidstaken naar gemeenten is in volle gang. Belangrijk is dat mensenrechten daarbij in beeld zijn. Aandacht voor mensenrechten geeft houvast bij het maken van beleid en maakt duidelijk waarom inmenging van de overheid soms nodig is. Bovendien verbinden mensenrechten beleidsterreinen en betrokken partijen.

lees verder
30okt2014

Bijeenkomst ‘Leven met een beperking in Nederland’

Eind oktober organiseert het College voor de Rechten van de Mens de bijeenkomst ‘Leven met een beperking in Nederland’. Aanleiding is de ratificatie van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. In dit verdrag staat wat de overheid moet doen om ervoor te zorgen dat de positie van mensen met een beperking verbetert.

lees verder
3nov2014

Symposium ‘Nieuw impuls aanpak geweld tegen vrouwen’

Dit najaar organiseert het College voor de Rechten van de Mens het symposium ‘Nieuw impuls aanpak geweld tegen vrouwen’. Naar schatting zijn ruim 200.000 vrouwen ieder jaar slachtoffer van seksueel en lichamelijk geweld. In 2012 tekende Nederland het Verdrag inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (Verdrag van Istanbul).

lees verder