Agenda

26jan2017

College gaat naar symposium ‘Toekomst van de informele zorg’

Mensen die hulp nodig hebben doen in toenemende mate een beroep op hun directe sociale omgeving. De vraagt veel veerkracht en organisatievermogen van families, maar ook van vrijwilligers, professionals en werkgevers. Waar kunnen kwetsbare burgers straks terecht als zij niet terecht kunnen in zorginstellingen? Wat betekent het toenemend aantal mantelzorgers voor goed werkgeverschap?

lees verder
3feb2017

College gaat symposium ‘De staat van de toegankelijkheid van de zorg in Neder...

De Johannes Wier Stichting organiseert op vrijdag 3 februari het symposium ‘De staat van de toegankelijkheid van de zorg in Nederland’. Zorg moet voor iedereen toegankelijk zijn, het recht op gezondheid. Verschillende ontwikkelingen in de zorg hebben invloed op de toegankelijkheid van de zorg.

lees verder
6feb2017

Kennistafel rondom het onderzoek ‘Is het nu beter bevallen?’

Op maandag 6 februari organiseert het Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een kenniskamer (anti)discriminatie. Professionals die betrokken zijn bij het voorkomen en en bestrijden van discriminatie laten zich informeren over recente wetenschappelijke inzichten rondom discriminatie.

lees verder