Agenda

26feb2015

Technische Briefing Nationaal Actieplan Mensenrechten

Op 26 februari houdt de Vaste Kamercommissie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een besloten technische briefing over de voortgang van het Nationaal Actieplan Mensenrechten. Namens het College voor de Rechten van de Mens is voorzitter Laurien Koster aanwezig.

lees verder
26feb2015

Deelname 'Workshop for Judges- the fight against discrimination'

Op 26 en 27 februari zal collegelid Dick Houtzager namens het College deelnemen aan de 'Workshop for Judges' in Skopje, Macedonië. Hij zal een bijdrage leveren over het thema 'the fight against discrimination'. De workshop is georganiseerd door de Institution Building Unit van de Europese Commissie.

lees verder
5mrt2015

AO Tweede Kamer omtrent rapportages van het College en Nationaal Actieplan Me...

Op donderdag 5 maart wordt tijdens een algemeen overleg in de Tweede Kamer de tussenrapportage van het Nationaal Actieplan Mensenrechten en de Kabinetsreactie op de Jaarrapoortage 2013 van het College voor de Rechten van de Mens aangeboden.

lees verder
6mrt2015

Deelname panel discussie Thuis in Nederland

Het College voor de Rechten van de Mens zal deelnemen aan een panel discussie tijdens de seminar 'Interculturele Samenleving'. De bijeenkomst is georganiseerd in samenwerking van Thuis in Nederland en Humanity in Action, en wordt gehouden op de University College in Utrecht.

lees verder
12t/m13mrt2015

Deelname 28th Annual ICC General Meeting

Namens het College voor de Rechten van de Mens neemt voorzitter Laurien Koster deel aan de 28th Annual ICC General Meeting. Dit neemt op 12 en 13 maart plaats bij het Paleis van de Verenigde Naties in Geneve.

lees verder
13mrt2015

Deelname studiemiddag seksregistratie

Op 13 maart zal collegelid Kathalijne Buitenweg namens het College deelnemen aan een studiemiddag omtrent seksregistratie en de juridische positie van transgenders. Deze middag wordt georganiseerd door het Utrecht Centre for European Research into Family Law.

lees verder