Agenda

3nov2014

Symposium ‘Nieuwe impuls aanpak geweld tegen vrouwen’

Dit najaar organiseert het College voor de Rechten van de Mens het symposium ‘Nieuwe impuls aanpak geweld tegen vrouwen’. Naar schatting zijn ruim 200.000 vrouwen ieder jaar slachtoffer van seksueel en lichamelijk geweld.

lees verder
11nov2014

Themazitting handicap/chronische ziekte

Op dinsdag 11 november zijn er drie zittingen waarin het College klachten toetst aan de gelijke behandelingswetgeving op grond van handicap/chronische ziekte. Deze gaan achtereenvolgens over een afwijzing voor een baan (zitting van 9.30 tot 11.00 uur), een afwijzing voor een vrijwilligersfunctie (zitting van 13.30 tot 15.00 uur) en de beëindiging van een contract (zitting van 15.00 tot 16.30 uur).

lees verder
19nov2014

Training: Selecteren zonder vooroordelen

Op woensdag 19 november verzorgt het College voor de Rechten van de Mens in samenwerking met het NVP de training 'Selecteren zonder vooroordelen'.

lees verder
26nov2014

College op symposium over kinder- en mensenrechten

Op woensdag 26 november organiseert VOS/ABB, vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen, een symposium over kinder- en mensenrechten. Collegelid Emile Hofhuis is hier een van de gastsprekers.

lees verder
27nov2014

Discriminatie op agenda Tweede Kamer

Op woensdag 27 november vindt er een algemeen overleg plaats over discriminatie. Op de agenda van de vaste Tweede Kamer-commissie voor Binnenlandse Zaken staat de bespreking van de Voortgangsbrief Discriminatie 2013.

lees verder

Zittingsagenda

Ga naar de agenda