Zittingsagenda

28mrt2017

Zitting 28 maart – Klacht over geslacht

Een vrouw stelt dat een fysiotherapiepraktijk haar arbeidsovereenkomst niet heeft verlengd omdat ze zwanger was. Op zitting krijgen partijen gelegenheid om hun kant van het verhaal te vertellen. Uiterlijk acht weken hierna doet het College uitspraak.

lees verder
30mrt2017

Zitting 30 maart – Klacht over leeftijd

Een gemeente vraagt in een vacature naar jonge medewerkers in de leeftijd tot en met 25 jaar. Een antidiscriminatievoorziening vraagt het College te beoordelen of dit in strijd is met de wet gelijke behandeling op grond van leeftijd.Op zitting krijgen partijen gelegenheid om hun kant van het verhaal te vertellen. Uiterlijk acht weken hierna doet het College uitspraak.

lees verder
31mrt2017

Zitting 31 maart - Klacht over handicap/chronische ziekte

Een man werkt als taxichauffeur. Hij stelt dat hij vanwege zijn diabetes geen onregelmatige diensten kan rijden en dat zijn werkgever weigert een aanpassing te maken om hem hiermee te helpen.

lees verder
4apr2017

Zitting 4 april – Klacht over afkomst

Een woningvereniging laat al sinds vele jaren geen nieuwe leden meer toe. Alleen kinderen van leden kunnen nog wel lid worden. De woningvereniging vraagt om een oordeel over de vraag of met dit beleid voor het kindlidmaatschap onderscheid op grond van afkomst wordt gemaakt, nu hierdoor mogelijk personen met een migrantenachtergrond worden uitgeslotenOp zitting krijgen partijen gelegenheid om hun kant van het verhaal te vertellen. Uiterlijk acht weken hierna doet het College uitspraak.

lees verder
4apr2017

Zitting 4 april – Klacht over leeftijd

Een Bureau Gelijke Behandeling stelt dat een bedrijf leeftijdsonderscheid maakt door bij de werving van personeel te vragen naar scholieren en studenten.

lees verder
7apr2017

Zitting 7 april – Klacht over chronische ziekte/handicap

Een dierentuin verbiedt toegang voor mensen met een assistentiehond. Nu vraagt de dierentuin het College om te beoordelen of hij verboden onderscheid maakt op grond van een chronische ziekte of handicap. Op zitting krijgen partijen gelegenheid om hun kant van het verhaal te vertellen. Uiterlijk acht weken hierna doet het College uitspraak.

lees verder