Zittingsagenda

24mei2018

Zitting 24 mei - Klacht over handicap/chronische ziekte

Een man klaagt over discriminatie op grond van (vermeende) handicap of chronische ziekte door zijn werkgever bij de beslissing om zijn arbeidsovereenkomst niet te verlengen.Op zitting krijgen partijen gelegenheid om hun kant van het verhaal te vertellen. Uiterlijk acht weken hierna doet het College uitspraak.

lees verder
24mei2018

Zitting 24 mei - Klacht over geslacht

Een vrouw stelt dat een bedrijf onderscheid maakt op grond van geslacht. Zij hebben volgens haar na het vernemen van haar voorgenomen gezinsuitbreiding een contract aangeboden voor slechts zes maanden in plaats van een jaar. Na ziekmelding hebben zij het contract beëindigd.Op zitting krijgen partijen gelegenheid om hun kant van het verhaal te vertellen. Uiterlijk acht weken hierna doet het College uitspraak.

lees verder
29mei2018

Zitting 29 mei - Klacht over handicap/chronische ziekte

Een vrouw voert aan dat een organisatie haar discrimineert op grond van handicap of chronische ziekte omdat zij niet met een handbike mag deelnemen aan een hardloopevenement.Op zitting krijgen partijen gelegenheid om hun kant van het verhaal te vertellen. Uiterlijk acht weken hierna doet het College uitspraak.

lees verder
31mei2018

Zitting 31 mei - Klacht over ras

Een vrouw stelt dat een gemeente verboden onderscheid maakt op grond van ras door te weigeren om een leegstaande woonwagenstandplaats te verhuren. Op zitting krijgen partijen gelegenheid om hun kant van het verhaal te vertellen. Uiterlijk acht weken hierna doet het College uitspraak.

lees verder
4jun2018

Zitting 4 juni - Klacht over handicap/chronische ziekte

Een man stelt dat zijn werkgever onderscheid maakt op grond van handicap of chronische ziekte omdat hij minder verdient dan zijn collega’s.Op zitting krijgen partijen gelegenheid om hun kant van het verhaal te vertellen. Uiterlijk acht weken hierna doet het College uitspraak.

lees verder
5jun2018

Zitting 5 juni - Klacht over handicap/chronische ziekte

Een man stelt dat een aanbieder van openbaar-vervoersdiensten onderscheid op grond van handicap of chronische ziekte maakt door geen assistentie te verlenen bij het in- en uitstappen en door zijn klacht niet zorgvuldig te behandelen.Op zitting krijgen partijen gelegenheid om hun kant van het verhaal te vertellen. Uiterlijk acht weken hierna doet het College uitspraak.

lees verder