15feb2018

Zitting 15 februari - Klacht over geslacht en leeftijd

Een man stelt dat een bedrijf onderscheid maakt op grond van geslacht en leeftijd, omdat hij terug moest treden als groepsleider en daarvoor in de plaats een vrouwelijke medewerker die functie kreeg.

Op zitting krijgen partijen gelegenheid om hun kant van het verhaal te vertellen. Uiterlijk acht weken hierna doet het College uitspraak.

Wilt u aanwezig zijn? Meldt u zich dan uiterlijk 1 werkdag voor de zitting aan via info@mensenrechten.nl. Reservering van de beschikbare stoelen geschiedt op volgorde van aanmelding. Als de maximale capaciteit van de zittingszaal (40 personen) is bereikt kunnen we u helaas geen toegang tot het College verlenen. Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen naar telefoon 030 - 888 3 888.

  • Locatie: College voor de Rechten van de Mens, Kleinesingel 1-3, 3572CG Utrecht.
  • Aanvang: 11:00u, gemiddelde duur is een uur.
  • Routebeschrijving naar het College. 
◀ terug naar het overzicht