Zittingsagenda

25jan2018

Zitting 25 januari - Klacht over geslacht

Een vrouw stelt dat haar werkgever onderscheid maakt op grond van geslacht door haar te ontslaan omdat ze transgender is.Op zitting krijgen partijen gelegenheid om hun kant van het verhaal te vertellen. Uiterlijk acht weken hierna doet het College uitspraak.

lees verder
30jan2018

Zitting 30 januari - Klacht over ras

Een man stelt dat het College van B & W jegens hem onderscheid op grond van ras maakt bij de sociale bescherming door een uitsterfbeleid en/of ontmoedigingsbeleid te voeren.Op zitting krijgen partijen gelegenheid om hun kant van het verhaal te vertellen. Uiterlijk acht weken hierna doet het College uitspraak.

lees verder
30jan2018

Zitting 30 januari - Klacht over handicap/chronische ziekte

Een man stelt dat een bedrijf onderscheid maakt op grond van handicap of chronische ziekte door het opgebouwde prepensioen niet om te zetten in een hoger ouderdomspensioen nadat hij 67 is geworden, maar dit prepensioen tussen zijn 62ste en 65ste jaar te verrekenen met zijn WGA-uitkering en het aanvullend AOP.Op zitting krijgen partijen gelegenheid om hun kant van het verhaal te vertellen. Uiterlijk acht weken hierna doet het College uitspraak.

lees verder