Zittingsagenda

26jun2018

Zitting 26 juni - Klacht over handicap/chronische ziekte

Een vereniging stelt dat een zorgverzekeraar onderscheid maakt op grond van handicap/chronische ziekte door ‘ADHD medicatie’ niet of lager te vergoeden in vergelijking met ‘overige’ medicatie.Op zitting krijgen partijen gelegenheid om hun kant van het verhaal te vertellen. Uiterlijk acht weken hierna doet het College uitspraak.

lees verder
28jun2018

Zitting 28 juni - Klacht over handicap/chronische ziekte

Een vrouw  klaagt erover dat haar werkgever jegens haar onderscheid op grond van handicap of chronische ziekte maakt door haar net als haar gezonde collega’s te beoordelen voor haar volledige functie en door haar te intimideren.Op zitting krijgen partijen gelegenheid om hun kant van het verhaal te vertellen. Uiterlijk acht weken hierna doet het College uitspraak.

lees verder
28jun2018

zitting 28 juni - Klacht over handicap/chronische ziekte

Een ADB stelt dat een schoolbestuur onderscheid maakt op grond van handicap/chronische ziekte door in een schoolondersteuningsprofiel te bepalen dat zij kinderen met het syndroom van Down niet de vereiste begeleiding kan bieden.

lees verder
29jun2018

Zitting 29 juni - Klacht over godsdienst

Een vrouw is Jehova’s getuige. Zij stelt dat haar detacheerder onderscheid maakt op grond van godsdienst door van haar te eisen dat zij mee doet aan vieringen van feesten waaraan zij niet mee kan doen vanwege haar geloofsovertuiging.

lees verder
29jun2018

Zitting 29 juni - Klacht over geslacht

Een vrouw klaagt over onderscheid op grond van geslacht door de wijze waarop zij op het werk is bejegend. Ook klaagt zij over victimsatie.Op zitting krijgen partijen gelegenheid om hun kant van het verhaal te vertellen. Uiterlijk acht weken hierna doet het College uitspraak.

lees verder
5jul2018

Zitting 5 juli - Klacht over handicap/chronische ziekte

Een man stelt dat een sportschool onderscheid maakt op grond van handicap of chronische ziekte door onvoldoende aanpassingen te verrichten en door hem niet meer als klant toe te laten.Op zitting krijgen partijen gelegenheid om hun kant van het verhaal te vertellen. Uiterlijk acht weken hierna doet het College uitspraak.

lees verder