Zittingsagenda

20mrt2018

Zitting 20 maart - Klacht over geslacht

Een vrouw stelt dat een bedrijf onderscheid op grond van geslacht heeft gemaakt door de arbeidsverhouding met haar te beëindigen vanwege haar zwangerschap. Daarnaast stelt de vrouw dat het uitzendbureau onderscheid op grond van geslacht maakt door haar onvoldoende te beschermen tegen discriminatie door de inlener.Op zitting krijgen partijen gelegenheid om hun kant van het verhaal te vertellen. Uiterlijk acht weken hierna doet het College uitspraak.

lees verder
29mrt2018

Zitting 29 maart - Klacht over godsdienst

Een vrouw stelt dat een bedrijf onderscheid maakt op grond van godsdienst, vanwege het niet langer toestaan dat zij kleding vanaf de elleboog draagt.Op zitting krijgen partijen gelegenheid om hun kant van het verhaal te vertellen. Uiterlijk acht weken hierna doet het College uitspraak.

lees verder
5apr2018

Zitting 5 april - Klacht over handicap/chronische ziekte

Een man stelt dat een taxibedrijf onderscheid maakt op grond van handicap of chronische ziekte doordat geen rekening was gehouden met zijn verzoek om een rolstoeltaxi.Op zitting krijgen partijen gelegenheid om hun kant van het verhaal te vertellen. Uiterlijk acht weken hierna doet het College uitspraak.

lees verder
5apr2018

Zitting 5 april - Klacht over handicap/chronische ziekte

Een man is bewindvoerder van zijn dochter die een verstandelijke beperking heeft. Hij stelt dat een bank jegens zijn dochter onderscheid maakt op grond van handicap/chronische ziekte door geen bankrekening aan te bieden aan personen die onder bewindvoering staan. Op zitting krijgen partijen gelegenheid om hun kant van het verhaal te vertellen. Uiterlijk acht weken hierna doet het College uitspraak.

lees verder
13apr2018

Zitting 13 april - Klacht over geslacht

Een vrouw klaagt erover dat een bedrijf jegens haar onderscheid op grond van geslacht heeft gemaakt door haar niet terug te laten keren in de eigen functie, door haar discriminatoir te bejegenen en door haar te ontslaan.Op zitting krijgen partijen gelegenheid om hun kant van het verhaal te vertellen. Uiterlijk acht weken hierna doet het College uitspraak.

lees verder
17apr2018

Zitting 17 april - Klacht over handicap/chronische ziekte

Een man stelt dat zijn werkgever onderscheid maakt op grond van handicap of chronische ziekte omdat hij minder verdient dan zijn collega’s.Op zitting krijgen partijen gelegenheid om hun kant van het verhaal te vertellen. Uiterlijk acht weken hierna doet het College uitspraak.

lees verder