Agenda

23okt2017

Oratie van hoogleraar mensenrechteneducatie Felisa Tibbitts

Op 23 oktober is de inauguratie van de nieuw benoemde voorzitter van mensenrechteneducatie op de faculteit Rechten, Economie en Bestuur van de Universiteit Utrecht. Het College is hierbij aanwezig.

lees verder
23okt2017

Themadag 'Voorkomen overlijden in detentie'

De universiteitscampus in Nijmegen organiseert op 23 oktober een themadag ‘Voorkomen overlijden in detentie’. Het ochtendprogramma bestaat uit het houden van een proefschrift, het middagprogramma uit een symposium. Als een gedetineerde overlijdt, wordt er onderzoek verricht of de overheid voldoende heeft gedaan om dit te voorkomen.

lees verder
24okt2017

Dag van de Verenigde Naties

Op 24 oktober 1945 werd de VN opgericht. Er waren toen 51 landen lid. Nu zijn bijna alle landen van de wereld, 191 landen, lid van de VN. De VN heeft vier doelstellingen, te weten:

lees verder
25okt2017

Netwerkbijeenkomst inclusieve samenleving

De Coalitie van Inclusie organiseert op 25 oktober een netwerkbijeenkomst voor alle organisaties en mensen die samen willen werken aan een inclusieve samenleving. Het college neemt hieraan deel.

lees verder
26okt2017

Bevorderen en versterken van gendergelijkheid: het werk van European Institut...

In samenwerking met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap organiseert EIGE op 26 oktober een evenement waarop zij haar nieuwste Gender Equality Index presenteert. Deze index geeft aan hoe Nederland op verschillende gendergelijkheidsterreinen (werk, gezondheid, geld, kennis, tijd & macht) scoort ten opzichte van andere EU lidstaten.

lees verder
30okt2017

Ondertekenen afsprakenbrief omtrent samenwerking College en Ieder(in)

Ieder(in) ontwikkelt voor de training ‘Selecteren zonder vooroordelen’ een speciale variant voor mensen met een beperking. Adriana van Dooijeweert, voorzitter van het College, ondertekent op 30 oktober een afsprakenbrief over de samenwerking tussen het College en Ieder(in) met betrekking tot deze training.

lees verder