26okt2017

Bevorderen en versterken van gendergelijkheid: het werk van European Institute for Gender Equality (EIGE)

In samenwerking met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap organiseert EIGE op 26 oktober een evenement waarop zij haar nieuwste Gender Equality Index presenteert. Deze index geeft aan hoe Nederland op verschillende gendergelijkheidsterreinen (werk, gezondheid, geld, kennis, tijd & macht) scoort ten opzichte van andere EU lidstaten. Hieraan nemen onderzoekers, organisaties, beleidsmedewerkers en experts deel. Ook het College neemt hieraan deel.

Meer informatie:

◀ terug naar het overzicht