21mrt2017

College aanwezig bij conferentie Diverscity Rotterdam

Dinsdag 21 maart is de Internationale Dag Tegen Racisme en Discriminatie. Ter ere van deze dag organiseert IDEM Rotterdam in samenwerking met RADAR de conferentie Diverscity Rotterdam. Hier wordt stil gestaan bij hoe belangrijk diversiteit en discriminatiebestrijding zijn. Dit jaar wordt er extra aandacht besteed aan jongeren en onderwijs.

IDEM is een expertisecentrum voor integratie, discriminatie en emancipatie in Rotterdam. Ze maken kennis toegangkelijk en zorgen voor een betere samenwerking in de stad Rotterdam.

RADAR is het bureau voor gelijke behandeling en tegen discriminatie in de regio's Rotterdam-Rijnmond, Midden- en West-Brabant, Brabant-Noord en Zuid-Holland-Zuid. Ze bieden onder andere advies en ondersteuning bij klachten en meldingen van discriminatie.

Meer informatie

Het programma van Diverscity Rotterdam

Idem Rotterdam

RADAR

◀ terug naar het overzicht