Kamer wijst besluit ‘Algemene Toegankelijkheid’ af