Betere bescherming tegen discriminatie van mensen met een beperking