Publicaties

Onderzoek Mensenrechten

Samenvatting

Uit dit onderzoek blijkt dat maar liefst 30% van de Nederlanders geen enkel mensenrecht kan noemen. Van de mensenrechten die men wel kent is het recht op vrijheid van meningsuiting het meest bekend (46%), gevolgd door het recht op een bestaansminimum (30%) en het recht op onderwijs (26%). 72% van de Nederlanders zegt nog nooit te maken te hebben gehad met een schending van mensenrechten. Terwijl uit hetzelfde onderzoek blijkt dat bijna vier op de tien Nederlanders wel eens gediscrimineerd is op leeftijd. Meer dan een kwart van de respondenten geeft aan dat zijn privacy geschonden is en meer dan een kwart heeft wel eens te maken gehad met ongelijke beloning op het werk. Het representatieve onderzoek is uitgevoerd door Direct Research onder 505 respondenten.