Publicaties

Brief aan de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over de overplaatsing van Noorse gedetineerden naar Nederland

Samenvatting

Brief aan de leden van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over de overplaatsing van Noorse gedetineerden naar Nederland. Het College voor de Rechten van de Mens heeft naar aanleiding van dit verdrag met Noorwegen enkele zorgen over het toezicht op vrijheidsbeneming in Norgerhaven.