Publicaties

Brief aan de Tweede Kamer over het Nationaal Actieplan bedrijfsleven en mensenrechten

Samenvatting

In aanloop naar het algemeen overleg over Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen wijst het College de Tweede Kamer op het belang overzicht te hebben van alle actiepunten uit het Nationaal actieplan bedrijfsleven en mensenrechten, zodat deze acties in onderlinge samenhang bezien en besproken kunnen worden.

 

Lees ook de brief die het College over het Nationaal actieplan bedrijfsleven en mensenrechten aan de minister van Buitenlandse Zaken stuurde.