Publicaties

Brief aan Eerste Kamer over wetsvoorstellen Intrekken Nederlanderschap en bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding

Samenvatting

Op 21 juni 2016 vindt in de Eerste Kamer het voorbereidende onderzoek naar de wetsvoorstellen Intrekking Nederlanderschap in verband met nationale veiligheid en Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding plaats. Het College wijst de Kamer op de adviezen die het College over de conceptwetsvoorstellen uitbracht. Sindsdien zijn er een aantal wijzigingen in de wetsvoorstellen doorgevoerd. Deze wijzigingen nemen echter de meeste bezwaren die het College in zijn eerdere adviezen heeft omschreven niet weg.