Publicaties

Brief aan de Tweede Kamer over het Algemeen Overleg Arbeidsmarktsdiscriminatie

Samenvatting

23 juni 2016 debatteert de Tweede Kamer over arbeidsmarktdiscriminatie. Het College voor de Rechten van de Mens vindt het goed dat het onderwerp zo nadrukkelijk op de agenda blijft staan. Discriminatie komt namelijk veel voor en is een groot probleem voor zowel de betrokkenen als voor de samenleving als geheel. Voorkomen en bestreden moet worden dat de jonge generatie, die momenteel de arbeidsmarkt betreedt, denkt dat discriminatie niet te vermijden is. Het gaat hierbij met name over discriminatie van zwangere vrouwen, discriminatie bij de toegang tot stages in het beroepsonderwijs en discriminatie bij werving en selectie.