Publicaties

Mensenrechten in Nederland 2015 - Jaarlijkse Rapportage

Samenvatting

'Mensenrechten in Nederland’ 2015 is de vierde Jaarlijkse Rapportage van het College voor de Rechten van de Mens. Het laat zien waar mensenrechten spelen, biedt een beschouwing over 2015 en doet aanbevelingen aan de Nederlandse overheid om ervoor te zorgen dat voor iedereen in Nederland mensenrechten gelden.