Publicaties

Brief aan de staatssecretaris van V&J over opvang ongedocumenteerden

Samenvatting

Het College voor de Rechten van de Mens uit zijn zorgen over de opvang van ongedocumenteerden. Het College ontving signalen dat er ongedocumenteerden, met een medische indicatie voor 24-uurs opvang, werden geweigerd bij de vrijheidsbeperkende locatie (VBL) in Ter Apel.