Publicaties

Brieven aan Tweede Kamer, minister SZW, vaste commissie SZW, vaste commissie OCW en AO emancipatiebeleid over onderzoek zwangerschapsdiscriminatie

Samenvatting

Naar aanleiding van het onderzoeksrapport over zwangerschapsdiscriminatie roept het College de regering op een gericht actieplan tegen zwangerschapsdiscriminatie op te stellen en uit te voeren.