Publicaties

Advies Conceptbesluit toegankelijkheid voor personen met een handicap of chronische ziekte

Samenvatting

Advies aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport naar aanleiding van de internetconsultatie van 25 oktober tot 7 november 2016