Publicaties

Brief aan Tweede Kamer Algemeen Overleg Arbeidsmarktdiscriminatie

Samenvatting

Het College roept de Minister van SZW op om de ambitie uit te spreken dat het aantal gerapporteerde zwangerschapsdiscriminatie-ervaringen over vijf jaar is gehalveerd.