Publicaties

Onderzoeksrapport VU Conformiteit van het VN-verdrag handicap en het EVRM met de wetgeving inzake vertegenwoordiging van wilsonbekwame personen

Samenvatting

Onderzoeksrapport in opdracht van het College. door de VU Amsterdam, mr. K. Blankman en mr. K. Vermariën.

Conformiteit van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap en het EVRM met de huidige en voorgestelde wetgeving inzake vertegenwoordiging van wilsonbekwame personen in Nederland