Publicaties

Rapportage aan het VN-Mensenrechtencomité 2016

Samenvatting

Het College voor de Rechten van de Mens heeft een rapportage ingediend bij het VN-Mensenrechtencomité. Hiermee informeert het College het Mensenrechtencomité over de naleving van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten in Nederland. Het comité stelt in maart 2017 een vragenlijst op voor de Nederlandse regering en maakt daarvoor gebruik van de bijdragen van het College en de Ngo’s.