Publicaties

Brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal over het wetsvoorstel Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Samenvatting

Brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal over het wetsvoorstel Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten