Publicaties

Brief aan de informateur - Vluchtelingen: van opvang naar volwaardige participatie

Samenvatting

Het College voor de Rechten van de Mens heeft samen met vier andere adviesraden een brief gestuurd naar informateur Edith Schippers om aandacht te vragen voor een betere integratie van vluchtelingen.