Publicaties

Brief aan de voorzitter Vaste Commissie voor Koninkrijksrelaties TK Sociaal minimum

Samenvatting

Met het oog op het plenair debat over de begroting Koninkrijksrelaties in week 41 vraagt het College voor de Rechten van de Mens aandacht voor het vaststellen van een sociaal minimum in Caribisch Nederland.