Publicaties

Brief aan de demissionair minister van BZK - Meldpunt toegankelijkheid verkiezingen 15 maart 2017

Samenvatting

Het College voor de Rechten van de Mens houdt sinds juli 2016 toezicht op de implementatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. In het kader van die taak heeft het College dondom de Tweede Kamerverkiezing van 15 maart 2017 een tijdelijk meldpunt geopend voor mensen met een beperking. Zij konden bij dat meldpunt hun ervaringen - zowel positief als negatief - met de verkieziengen melden bij het College.