Publicaties

Brief aan Tweede Kamer over het verzameloverleg kindermishandeling, geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA) en slachtoffers loverboys op 4 april 2018

Samenvatting

Op 4 april 2018 debatteert de Tweede Kamer over diverse onderwerpen die met geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA) te maken hebben. In zulke relaties zijn mensen extra kwetsbaar om slachtoffer te worden van bijvoorbeeld mishandeling of uitbuiting. In het beleid dat de overheid voert om dergelijk geweld te voorkomen en te bestrijden, zouden mensenrechten het uitgangspunt moeten zijn. Bij werken vanuit het mensenrechtelijke kader is er aandacht voor de oorzaken van het geweld, de bescherming en ondersteuning van de slachtoffers, en de aanpak van de daders. Beleid op basis van mensenrechten bevordert dus een integrale aanpak.