Oordelen

Een school discrimineert niet als zij Sinterklaas 2014 met Zwarte Piet viert. De school heeft genoeg gedaan om te zorgen voor een discriminatievrije onderwijsomgeving. Voor het jaar erna kan het oordeel anders luiden, want Zwarte Piet heeft discriminerende aspecten.

Oordeelnummer 2014-131
04-11-2014
Ras
lees verder

Samenvatting

Situatie

Een vrouw klaagt over Zwarte Piet op school. Twee van haar kinderen zitten op een school in Utrecht waar Sinterklaas met Zwarte Piet wordt gevierd. Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht is het bestuur van de school. De vrouw vindt dat de school haar kinderen door Zwarte Piet blootstelt aan “een racistische karikatuur”. Het bestuur heeft de discussie rondom Zwarte Piet voor al zijn scholen op de agenda gezet. Eind november praat de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad hierover. Tijdens het aanstaande Sinterklaasfeest is de Zwarte Piet op school niet heel anders dan de jaren ervoor. De school volgt de lijn van het Sinterklaasjournaal en gebruikt het lesmateriaal van NTR op school.

Oordeel College

Het College voor de Rechten van de Mens spreekt als zijn oordeel uit dat de school jegens de kinderen van een vrouw geen onderscheid maakt op grond van ras door de figuur ‘Zwarte Piet’ als onderdeel van de Sinterklaasviering op school in stand te houden.

Toelichting

Een school heeft de zorgplicht om de leerlingen een discriminatievrije onderwijsomgeving te bieden. Dat volgt uit de gelijkebehandelingswetgeving. Vanaf de intocht van Sinterklaas tot en met 5 december zal Zwarte Piet op school een rol spelen. Zo zullen de kinderen een Zwarte Piet gaan knutselen en krijgen zij Zwarte-Pietengym. Op de school en in de klassen hangen afbeeldingen van Zwarte Piet. De school geeft Zwarte Piet vorm in lijn met de landelijke Zwarte Piet. Die Zwarte Piet heeft een donkere huidskleur, heeft kroeshaar, is de knecht van een witte Sinterklaas en gedraagt zich soms dom. Deze combinatie draagt bij aan het beeld dat mensen met een donkere huidskleur ondergeschikt en dom zijn. Daarmee heeft Zwarte Piet discriminerende aspecten. Daarom is de school in de Sinterklaastijd niet discriminatievrij. Ook al is Sinterklaas een leuk feest en is Zwarte Piet niet discriminerend bedoeld, het College oordeelt dat het effect van Zwarte Piet discriminerend is. De vraag is dan hoe het bestuur van de school zijn zorgplicht invult. De viering van Sinterklaas met Zwarte Piet is op de agenda gezet. Eind november praat de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad hierover. Tijdens het Sinterklaasfeest van 2014 zal Zwarte Piet niet echt anders zijn dan de jaren ervoor. Het College ziet dat het bestuur in een spanningsveld zit. Het heeft te maken met meerdere scholen, leraren en met ouders. Op landelijk niveau wordt ook –soms heftig– gediscussieerd over Zwarte Piet. In deze context heeft het bestuur voor het moment voldoende in gang gezet en handelt het niet in strijd met zijn zorgplicht door Zwarte Piet nu nog niet echt te wijzigen. Het bestuur zal wel actief aan de slag moeten gaan om ervoor te zorgen dat zo mogelijk al volgend jaar de schoolomgeving ook in de Sinterklaastijd discriminatievrij is. Het gaat er niet om, om de figuur ‘Piet’ af te schaffen. Het gaat erom de figuur zodanig aan de kinderen op school te presenteren dat die is ontdaan van negatieve stereotyperingen.

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: