Oordelen

Coöperatie Univé U.A. heeft verboden onderscheid op grond van geslacht gemaakt door bij een zorgverzekering een vrouw die transseksueel is als man te registreren in haar administratie.

Oordeelnummer 2014-6
28-01-2014
Geslacht
lees verder

Samenvatting

Situatie

Een vrouw is transseksueel (van man naar vrouw).Zij staat in de Gemeentelijke Basisadminstratie (GBA) nog geregistreerd als man. Zij heeft een zorgverzekering afgesloten bij Coöperatie Univé U.A. Deze zorgverzekeraar heeft haar administratie gekoppeld aan het GBA-bestand. Wekelijks wordt de administratie van de zorgverzekeraar automatisch aan het GBA-bestand gekoppeld. Handmatige aanpassing in de administratie bij Univé wordt bij een volgende koppeling aan de GBA weer ongedaan gemaakt. Het gevolg hiervan is dat de vrouw in de geautomatiseerde correspondentie van de zorgverzekeraar wordt aangeschreven als man. De vrouw heeft aangevoerd dat de zorgverzekeraar hiermee verboden onderscheid op grond van geslacht heeft gemaakt. Bij elke brief van de zorgverzekeraar wordt zij ermee geconfronteerd dat zij niet wordt erkend als vrouw. 

Oordeel College

Het College oordeelt dat Coöperatie Univé U.A. jegens de vrouw verboden onderscheid heeft gemaakt op grond van geslacht bij de weigering haar als vrouw te registreren. 

Toelichting

Het College is van oordeel dat met het handelen van Univé geen sprake is van direct onderscheid op grond van geslacht. Door de automatische koppeling aan de GBA worden immers niet alle transseksuelen getroffen, maar uitsluitend transseksuelen die hun geslacht nog niet hebben kunnen wijzigen in de GBA. Wel is het College van oordeel dat de zorgverzekeraar indirect onderscheid op grond van geslacht heeft gemaakt. Mensen die transseksueel zijn, worden bijzonder getroffen door het geslacht te registreren dat in de GBA is vermeld. Zij zijn hierdoor niet in staat hun geslachtsverandering in hun zakelijke en persoonlijke leven geheel te laten doorwerken. Maar indirect onderscheid is niet verboden als hiervoor een objectieve rechtvaardiging bestaat. Het College is van oordeel dat de zorgverzekeraar niet heeft onderbouwd dat de koppeling van haar administratie aan het GBA bestand noodzakelijk is nadat de identiteit van een verzekerde is vastgesteld, of voor een goede dienstverlening aan de verzekerden. Verder heeft de zorgverzekeraar geen onderzoek gedaan naar alternatieven, zoals het uitsluitend vermelden van de voorletters van de verzekerden op de geautomatiseerde brieven, met weglating van de geslachtsaanduiding. Daarom is het College van oordeel dat de zorgverzekeraar het indirecte onderscheid niet objectief gerechtvaardigd heeft en dus verboden onderscheid op grond van geslacht heeft gemaakt.

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: