Oordelen

Geen sprake van discriminatie door de Stichting Katholieke Universiteit Brabant vanwege het niet of in onvoldoende mat verrichten van doeltreffende aanpassingen bij een student met diabetes.

Oordeelnummer 2015-85
21-07-2015
lees verder

Samenvatting

Situatie

Een student met diabetes begon in 2012 met de twee-jarige Research Master in Law bij de Stichting Katholieke Universiteit Brabant. De universiteit bood deze master aan in samenwerking met de Universiteit van Leuven. Het onderwijs vond zowel plaats in Tilburg als in Leuven. De student stelt dat zij vanwege haar diabetes de colleges in Leuven niet kan volgen. Zij vroeg aan diverse docenten om concrete aanpassingen, zoals het volgen van de colleges in Leuven via Skype. De Stichting Katholieke Universiteit Brabant weigerde volgens de studente deze en andere gevraagde doeltreffende aanpassingen te verrichten. De universiteit voert aan dat zij de student meermalen wees op de te volgen procedure. De student diende nooit een concreet verzoek in bij de examencommissie noch bij de studentendecaan. Hierdoor is het voor de universiteit onduidelijk welke doeltreffende aanpassingen zij precies nodig heeft.

Beoordeling

Aanbieders van beroepsonderwijs zijn op grond van artikel 2 WGBH/CZ verplicht tot het verrichten van doeltreffende aanpassingen. Maar het is aan de persoon met een handicap of chronische ziekte om tijdig aan te geven dat hij behoefte heeft aan een doeltreffende aanpassing. Het College oordeelt dat de student meerdere keren door de universiteit is gewezen op de te volgen procedure om doeltreffende aanpassingen aan te vragen. Ook heeft de universiteit bij de studente meerdere malen om informatie gevraagd zodat de gevraagde aanpassingen konden worden besproken. De student heeft niet duidelijk gemaakt waarom zij niet op deze verzoeken van de universiteit heeft gereageerd. Daarom oordeelt het College dat de universiteit niet discrimineerde bij het verrichten van doeltreffende aanpassingen.

Oordeel

Het College oordeelt dat niet is gebleken dat de Stichting Katholieke Universiteit Brabant jegens de student onderscheid op grond van handicap of chronische ziekte heeft gemaakt door het niet of in onvoldoende mate verrichten van doeltreffende aanpassingen.

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: