Oordelen

Essent N.V. discrimineerde een man door bij de afwijzing voor de functie Senior Auditor een voorkeur uit te spreken voor een kandidaat met vijf tot tien jaar werkervaring.

Oordeelnummer 2017-100
02-08-2017
Leeftijd
lees verder

Samenvatting

Situatie

Een man van 59 jaar oud solliciteerde bij Essent N.V. naar de functie Senior Auditor. Het bedrijf wees hem af. Daarbij zei het bedrijf een voorkeur te hebben voor iemand met vijf tot tien jaar werkervaring en een Big 4 achtergrond. Volgens de man voldeed hij aan alle functie-eisen, maar had hij meer dan tien jaar werkervaring. Door hem mede vanwege een teveel aan werkervaring af te wijzen, discrimineerde het bedrijf hem als oudere sollicitant. Het bedrijf zegt dat er geen sprake was van leeftijdsdiscriminatie. De man had namelijk geen Big 4 achtergrond en voldeed daarom niet aan het profiel.

Beoordeling

Het College stelt vast dat de voorkeur voor een kandidaat met vijf tot tien jaar werkervaring mede een rol speelde bij het besluit om de man af te wijzen. Daarmee discrimineerde het bedrijf hem indirect vanwege zijn leeftijd. Dat er mogelijk ook andere redenen waren om hem voor de functie af te wijzen maakt dat niet anders. Het bedrijf zegt vanwege de samenstelling van het team de voorkeur te hebben voor iemand met vijf tot tien jaar werkervaring. Daarmee wordt onder andere voorkomen dat de teamleden dezelfde leeftijd hebben, omdat deze dan min of meer tegelijk met pensioen gaan. Omdat het bedrijf daarmee verwijst naar de grond leeftijd, is dat geen rechtvaardiging voor discriminatie op die grond.

Oordeel

Essent N.V. heeft jegens de man verboden onderscheid op grond van leeftijd gemaakt.

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: