Oordelen

Welch Allyn Eme B.V. discrimineerde niet op grond van zwangerschap door een serviceovereenkomst met een vrouw te beëindigen.

Oordeelnummer 2017-101
04-08-2017
Geslacht
lees verder

Samenvatting

Situatie

Een vrouw werkte voor Welch Allyn Eme. Zij was anderhalve maand veel afwezig vanwege ziekte. Toen zij weer beter was vertelde zij het bedrijf dat zij zwanger was. Ongeveer een week later sprak Welch Allyn Eme de vrouw aan op fouten in haar werk en startte een functionerings-verbetertraject op. Nadat partijen hierover twee gesprekken voerden beëindigde het bedrijf de overeenkomst met de vrouw. Volgens de vrouw is sprake van zwangerschapsdiscriminatie. Nadat zij had verteld dat zij zwanger was, leek alles veranderd op het werk. Het bedrijf confronteerde haar met een lijst fouten en met een verbetertraject, terwijl er voorheen nooit klachten over haar werk waren. Welch Allyn Eme betwist dat sprake is van zwangerschapsdiscriminatie. In de tijd dat de vrouw ziek was is haar werk overgenomen. Toen kwamen meerdere fouten aan het licht. Met het verbetertraject kreeg de vrouw de kans om haar functioneren te verbeteren. Omdat de vrouw niet bereid was om haar functioneren te verbeteren is de overeenkomst stopgezet.

Beoordeling

Hoewel er een korte periode zit tussen het moment dat de vrouw haar zwangerschap heeft gemeld en het moment dat Welch Allyn Eme kritiek op haar werk gaf en een verbetertraject inzette, is niet van zwangerschapsdiscriminatie gebleken. Vast staat dat collega’s, die het werk van de vrouw tijdens haar ziekte hebben overgenomen, fouten hebben vastgesteld. Het bedrijf heeft ook objectief en concreet vastgesteld wat de fouten waren. Hoewel de vrouw vindt dat de fouten een verbetertraject niet rechtvaardigden, kan Welch Allyn Eme hierover om haar moverende redenen anders denken. Uit de verklaringen van partijen maakt het College op dat de vrouw zich tegen het verbetertraject is blijven verzetten. Van een verband tussen het beëindigen van de overeenkomst en de zwangerschap van de vrouw is daarmee niet gebleken.

Oordeel

Welch Allyn Eme B.V. heeft geen verboden onderscheid gemaakt jegens een vrouw op grond van geslacht.

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: