Oordelen

Een Roma-familie toont niet aan dat het College van B&W van Amsterdam haar discrimineert door niet te faciliteren dat de familie bij elkaar kan wonen op één woonwagenlocatie.

Oordeelnummer 2017-106
22-09-2017
Ras
lees verder

Samenvatting

Situatie

Een moeder en dochter huren een standplaats met woonwagen van B&W op een woonwagenlocatie. Een andere dochter en twee zoons wonen bij hun moeder in. De zonen staan vanaf 2014 ingeschreven om in aanmerking te komen voor een standplaats. De dochter staat niet ingeschreven. De familie wil bij elkaar wonen. Daarom heeft zij om uitbreiding van het aantal standplaatsen op de woonwagenlocatie gevraagd. Het College van B&W heeft de verzoeken daartoe afgewezen. Volgens de familie hanteert B&W een uitsterf- en/of stilstandbeleid. Daarom is het ook niet mogelijk om op een andere woonwagenlocatie bij elkaar te wonen. B&W betwist dat. De verzoeken van de familie tot uitbreiding zijn afgewezen omdat deze in strijd zijn met geldende regels ten aanzien van planologie en het bestemmingsplan. De zonen hebben nog geen standplaats omdat zij nog relatief kort ingeschreven staan. De dochter staat niet ingeschreven.

Beoordeling

De familie stelt dat een gemeentelijke overheid verplicht is om het in familieverband wonen op een woonwagenkamp te faciliteren. Een dergelijke verplichting volgt echter niet uit de gelijkebehandelingswetgeving. Op grond van die wetgeving moet B&W voorzien in een zo gelijkwaardig mogelijk aanbod van woonruimte voor woonwagenbewoners en voor personen die aangewezen zijn op een sociale huurwoning. Om op dit punt tot een vermoeden van onderscheid te komen, moet de familie feiten aanvoeren waaruit dat vermoeden blijkt. Daar is de familie niet in geslaagd. Daarom oordeelt het College dat B&W de familie niet discrimineert door niet te faciliteren dat de familieleden bij elkaar kunnen wonen op één woonwagenlocatie.

Oordeel

Het College van Burgemeester en Wethouders van gemeente Amsterdam maakt jegens de familie geen verboden onderscheid op grond van ras.

 

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: