Oordelen

Sports Unlimited Retail B.V. discrimineerde niet op grond van leeftijd bij de beslissing om bepaalde werknemers na de doorstart geen arbeidsovereenkomst aan te bieden.

Oordeelnummer 2017-122
26-10-2017
Leeftijd
lees verder

Samenvatting

Situatie

Een groep van 57 personen tussen de 33 en 65 jaar oud, voormalige werknemers van

Perry Sport, hebben bij de doorstart van Sports Unlimited Retail B.V., na het faillissement van Perry Sport B.V., geen nieuwe arbeidsovereenkomst aangeboden gekregen. Zij stellen dat het bedrijf bij de selectie van personeel een beleid heeft gevoerd dat er op gericht was om oudere werknemers met een vaste arbeidsovereenkomst niet over te nemen na de doorstart, vanwege hun hoge aantal dienstjaren en de bijbehorende transitievergoeding. Sports Unlimited

Retail B.V. zegt te hebben geselecteerd op basis van kwaliteit, groeipotentieel, regionale spreiding van de overgebleven filialen, boventalligheid en verval van de functie.

Beoordeling

Sports Unlimited Retail B.V. heeft gesteld en onderbouwd dat het functioneren van een groot gedeelte van de werknemers niet goed genoeg was om hen een arbeidsovereenkomst te geven in de nieuwe organisatie. Het bedrijf betwist dat tegen de werknemers is gezegd dat hun leeftijd en aantal dienstjaren de reden was om niet met hen door te gaan. Er is daarom geen bewijs dat dit is gezegd. De werknemers hebben gegevens overgelegd van de personeelsleden van een aantal filialen, waaruit volgens hen blijkt dat vooral de oudere werknemers met langere dienstverbanden niet zijn meegenomen. De gegevens zijn echter onvolledig, omdat bijvoorbeeld niet is aangegeven welke functies de werknemers hadden. Deze functies zijn wel relevant voor een goede vergelijking tussen de werknemers. Het College oordeelt daarom dat de voormalige werknemers van Perry Sport geen feiten hebben aangevoerd die onderscheid op grond van leeftijd kunnen doen vermoeden.

Oordeel

Sports Unlimited Retail B.V. heeft jegens de voormalige werknemers van Perry Sport geen verboden onderscheid op grond van leeftijd gemaakt.

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: