Oordelen

Het College is niet bevoegd om te oordelen over de vraag of Stichting Openbaar Onderwijs Almere voldoende doeltreffende aanpassingen heeft verricht voor twee basisschoolleerlingen. Niet is gebleken dat de kinderen een handicap of chronische ziekte hebben.

Oordeelnummer 2017-123
26-10-2017
lees verder

Samenvatting

Situatie

De twee kinderen van een man zitten op een basisschool die onder het gezag van Stichting Openbaar Onderwijs Almere valt. De oudste zoon is acht jaar en zit in groep 6/7. Hij heeft groep 1 en groep 4 overgeslagen. De jongste zoon is 6 jaar en zit in groep 4. Hij heeft groep 1 overgeslagen. De vader stelt dat zijn kinderen hoogbegaafd zijn en dat zij, zonder de juiste aanpassingen in het onderwijs, worden belemmerd in hun ontwikkeling. Volgens hem worden zijn kinderen gediscrimineerd op grond van handicap of chronische ziekte, omdat de school weigert hen in een hogere groep te plaatsen. Stichting Openbaar Onderwijs Almere stelt dat in dit geval geen sprake is van een handicap of chronische ziekte.

Beoordeling

De begrippen handicap of chronische ziekte in de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBH/CZ) zijn in de wet en de wetsgeschiedenis niet nader omschreven. Deze begrippen moeten in lijn met het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap worden uitgelegd. Volgens dit Verdrag is sprake van een handicap of chronische ziekte als sprake is van een langdurige fysieke, mentale, intellectuele of zintuigelijke beperking die in wisselwerking met diverse drempels de betrokkenen kunnen beletten volledig, effectief en op voet met gelijkheid met anderen te participeren in de samenleving. Het College stelt vast dat uit een recent psychologisch onderzoek van de kinderen blijkt dat zij vanwege hun bovengemiddelde intelligentie bepaalde onderwijsbehoeften hebben. Dit betekent nog niet dat zij als gevolg daarvan belemmeringen ondervinden bij het deelnemen aan het onderwijs. In dit geval heeft de vader van de kinderen niet aangetoond dat sprake is van een beperking die de kinderen belet volledig, effectief en op voet van gelijkheid met anderen aan het onderwijs deel te nemen.

Oordeel

Het College is niet bevoegd.  

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: