Oordelen

Maastricht Universitair Medisch Centrum discrimineerde niet op grond van leeftijd door een 62-jarige man niet in aanmerking te laten komen voor een seniorenregeling omdat hij nog geen tien jaar in dienst is van de organisatie.

Oordeelnummer 2017-124
30-10-2017
Leeftijd
lees verder

Samenvatting

Situatie

Een man van 62 jaar is in dienst bij het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC ). Hij wil gebruik maken van de zogenaamde 80-90-100%-regeling. Deze (senioren)regeling maakt het mogelijk om 80% van de oorspronkelijke uren te werken, tegen 90% van het laatste salaris met 100% pensioenopbouw. De man komt niet in aanmerking voor deze regeling omdat hij nog geen tien jaar in dienst is bij het MUMC , en dit één van de toelatingsvoorwaarden is. De man stelt dat sprake is van leeftijdsdiscriminatie. Volgens het MUMC is deze toelatingsvoorwaarde alleen gekoppeld aan de duur van het dienstverband. De voorwaarde staat los van de leeftijd van een medewerker.

Beoordeling

Het College oordeelt dat geen sprake is van direct onderscheid op grond van leeftijd. Het criterium ‘aantal dienstjaren’ kan onder omstandigheden wel onderscheid op grond van leeftijd tot effect hebben en dus tot indirect onderscheid leiden. In dit geval leiden de omstandigheden niet tot het vermoeden van indirect onderscheid op grond van leeftijd. De man kan zich niet vergelijken met jongere werknemers, omdat die niet voldoen aan de gestelde minimumleeftijdseis. De man kan zich alleen vergelijken met de groep oudere werknemers van 62 tot 67 jaar. Deze groep is zo klein, dat op basis hiervan geen vermoeden van indirect onderscheid op grond van leeftijd kan worden vastgesteld. Dat de man niet in aanmerking komt voor de regeling heeft te maken met zijn individuele loopbaankeuze. Niet is gebleken dat er een verband bestaat tussen de gehanteerde voorwaarde en de leeftijd van de man.

Oordeel

Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC ) maakt jegens de man geen verboden onderscheid op grond van leeftijd.

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: