Oordelen

KT3 Tandartsenpraktijk discrimineerde niet op grond van zwangerschap door een vrouw geen vast contract aan te bieden.

Oordeelnummer 2017-125
02-11-2017
Geslacht
lees verder

Samenvatting

Situatie:

Een vrouw werkte als tandartsassistente bij KT3 Tandartsenpraktijk. Zij had een tijdelijk contract dat één keer is verlengd. De vrouw stelt dat KT3 haar geen vast contract heeft aangeboden vanwege haar zwangerschap en toekomstig moederschap. Volgens KT3 is haar geen vast contract aangeboden vanwege haar negatieve houding en omdat de samenwerking met collega’s niet goed was.

Beoordeling:

Een werkgever mag een werkneemster niet discrimineren vanwege haar zwangerschap of aanstaand moederschap. De reden om de vrouw geen vast contract aan te bieden was haar functioneren op het gebied van samenwerken en communicatie. KT3 erkent dat de vrouw goed functioneerde als stoelassistente. Het College stelt vast dat KT3 de samenwerking met collega’s heeft besproken met de vrouw en daarbij heeft aangegeven dat zij zich op dit punt moest verbeteren. Niet is gebleken dat het feit dat zij eerder dan gepland met zwangerschapsverlof moest, een rol heeft gespeeld bij het besluit haar geen vast contract aan te bieden. Ook het afgeven van een werkgeversverklaring en het toesturen van salarisberekeningen zijn geen feiten die kunnen doen vermoeden dat KT3 onderscheid op grond van geslacht heeft gemaakt. Niet is komen vast te staan dat de directeur van KT3 negatieve uitlatingen heeft gedaan over (ex-)collega’s met kinderen. Het College oordeelt dan ook dat niet is gebleken dat er een verband bestaat tussen het niet aanbieden van een vast contract en de zwangerschap van de vrouw.

 

Oordeel

KT3 Tandartsenpraktijk heeft jegens de vrouw geen onderscheid op grond van geslacht gemaakt.

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: