Oordelen

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, discrimineert niet op grond van ras met de voorwaarden van de Uitkeringsregeling Backpay.

Oordeelnummer 2017-126
03-11-2017
Ras
lees verder

Samenvatting

Situatie

De Staatssecretaris van VWS voert de Uitkeringsregeling Backpay (hierna: backpayregeling) in. Op basis hiervan kan iemand die als ambtenaar of militair ten tijde van de Japanse bezetting in dienst was van het Nederlands-Indisch Gouvernement, in aanmerking komen voor een eenmalige uitkering van 25.000 euro. Als voorwaarde geldt dat de persoon op 15 augustus 2015 in leven moet zijn. Stichting Regionale Anti Discriminatie Actie Raad (RADAR) voert aan dat deze voorwaarde discriminerend is voor de groep Indonesiërs in Indonesië. De levensverwachting in Indonesië is namelijk aanzienlijk lager dan in Nederland. De Staatssecretaris zegt dat de voorwaarde niet discriminerend is en ook niet zo uitpakt.

Beoordeling

Voorop staat dat de Staatssecretaris geen onderscheid op grond van ras mag maken bij de sociale bescherming. De backpayregeling valt hieronder. RADAR zegt dat door de backpayregeling onderscheid op grond van ras wordt gemaakt jegens de groep die in Indonesië is gebleven maar onderbouwt het onderscheid onvoldoende. Zo was er oorspronkelijk één groep. Die groep splitste zich na de Tweede Wereldoorlog op in drie groepen. Een deel bleef in Indonesië, een deel ging naar Nederland en een deel vertrok naar een ander land. RADAR voert aan dat het in lijn der verwachting ligt dat de groepsleden, met een sterkere band met Indonesië, met name de inheemse Indonesiërs, in Indonesië zijn gebleven. De groepsleden met een sterkere band met Nederland, bijvoorbeeld degene met een Nederlandse vader of moeder, zijn vermoedelijk naar Nederland gegaan. Hiermee spreekt Radar echter verwachtingen en vermoedens uit in verband met de etnische identiteit van de subgroepen die niet met feiten worden onderbouwd. RADAR vergelijkt verder de ‘Indonesiërs in Indonesië’ met ‘Nederlanders’ en wijst op een verschil tussen ‘Indonesiërs met de Indonesische nationaliteit’ en ‘Nederlanders met de Nederlandse nationaliteit’. Maar hier gaat het om de (later verkregen) nationaliteit, waarbij ras of de etnische afstamming niet ter zake doet. Bij de sociale bescherming biedt de wetgeving geen bescherming tegen discriminatie op grond van nationaliteit. Dit alles rechtvaardigt geen vermoeden van onderscheid op grond van ras.

Oordeel

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport maakt geen verboden onderscheid op grond van ras.

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: