Oordelen

Geen discriminatie door het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam door in de selectieprocedure voor geneeskunde geen doeltreffende aanpassing te verrichten.

Oordeelnummer 2017-127
03-11-2017
lees verder

Samenvatting

Situatie

Een vrouw is van oktober 2014 tot september 2015 onder behandeling geweest voor botkanker.

Zij nam in februari 2017 deel aan de eerste selectieronde voor de studie geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Omdat zij voor het tweede onderdeel van de selectietoets onvoldoende punten scoorde, wees de universiteit haar af voor de vervolgprocedure. De vrouw stelt dat de universiteit onvoldoende rekening heeft gehouden met de beperkingen als gevolg van haar ziekte en de behandeling daarvan. Volgens de universiteit deed de vrouw geen verzoek om een aanpassing. Ook waren er geen aanwijzingen dat aanpassingen nodig waren.

Beoordeling

De vrouw heeft niet kenbaar gemaakt dat zij vanwege (de behandeling voor) haar ziekte behoefte had aan enige vorm van aanpassing. De vermelding van haar ziekte in haar curriculum vitae heeft niet tot gevolg dat voor de universiteit kenbaar was of had moeten zijn dat zij een aanpassing nodig had en welke aanpassing dat zou moeten zijn. De universiteit heeft de vrouw daarom niet gediscrimineerd.

Oordeel

Het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam heeft jegens de vrouw geen verboden onderscheid op grond van handicap of chronische ziekte gemaakt.
 


 

 

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: