Oordelen

Ardesch Sloopwerken B.V. discrimineerde een man door hem af te wijzen voor de functie van deskundig asbestverwijderaar omdat hij een woonwagenbewoner is.

Oordeelnummer 2017-128
07-11-2017
Ras
lees verder

Samenvatting

 

 

Situatie

Een man solliciteerde bij Ardesch Sloopwerken B.V. naar de functie van deskundig asbestverwijderaar. Het bedrijf wees de man af voor de functie. Volgens de man was hij afgewezen omdat Ardesch Sloopwerken geen zaken wilde doen met woonwagenbewoners vanwege de slechte ervaringen die zij met hen had. Volgens het bedrijf was dit niet de enige reden om hem af te wijzen. De hoofdreden was de lange lijst van werkgevers op zijn curriculum vitae. Dit was in haar ogen geen goed teken.

Beoordeling

Woonwagenbewoners, die zich van generatie op generatie als woonwagenbewoner manifesteren, kunnen bescherming ontlenen aan het verbod van discriminatie op grond van ras. Vaststaat dat Ardesch Sloopwerken de man heeft afgewezen om twee redenen, namelijk de lange lijst van werkgevers op zijn cv en het feit dat hij een woonwagenbewoner is. Ter zitting heeft Ardesch Sloopwerken verklaard dat zij enkele keren is bestolen door woonwagenbewoners, waarbij zij grote schade heeft geleden. Vanwege deze ervaringen is zij voorzichtiger geworden waar het woonwagenbewoners betreft. Naar vaste jurisprudentie van het College is niet alleen sprake van discriminatie wanneer de grond ras de enige reden is geweest voor de afwijzing, maar ook als deze grond daarbij mede een rol heeft gespeeld.

Het College oordeelt daarom dat Ardesch Sloopwerken de man discrimineerde door hem af te wijzen voor de functie.

Oordeel

Ardesch Sloopwerken B.V. heeft jegens de man verboden onderscheid op grond van ras gemaakt.

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: