Oordelen

Geen discriminatie op grond van geslacht door Syncasso Rotterdam B.V. bij het besluit om het contract van een zwangere werknemer niet te verlengen. Haar klacht daarover is niet onzorgvuldig behandeld.

Oordeelnummer 2017-132
14-11-2017
Geslacht
lees verder

Samenvatting

Situatie

Een vrouw werkte als gerechtelijk incassomedewerker bij Syncasso Rotterdam B.V. op basis van drie opeenvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten. Zij zegt dat het bedrijf haar laatste contract vanwege haar zwangerschap niet verlengde. Verder zegt zij dat het bedrijf haar klacht daarover niet zorgvuldig behandelde. Het bedrijf zegt dat het geen contract voor onbepaalde tijd met de vrouw wilde aangaan.

Beoordeling

Volgens de vrouw zei haar leidinggevende dat bij het aanbieden van een vast contract naar drie zaken wordt gekeken: het functioneren, de meerwaarde van de medewerker voor de organisatie en het aantal ziekmeldingen. Zij zegt dat ze goed functioneerde, over meer inhoudelijke kennis beschikte dan voor de functie werd gevraagd, en zich in de laatste periode slechts één keer ziek had gemeld met zwangerschapsgerelateerde klachten. Volgens het bedrijf spelen deze criteria in zijn algemeenheid een rol bij het besluit om een medewerker al dan niet een vast contract aan te bieden. Het College stelt vast dat het ziekteverzuim zo laag was, dat niet aannemelijk is dat het een rol speelde bij het besluit om het contract niet te verlengen. Partijen verschillen van mening over het functioneren van de vrouw. Het College oordeelt niet over het functioneren van de vrouw, maar beoordeelt slechts of haar zwangerschap van invloed is geweest op het besluit om het contract niet te verlengen. Er zijn geen feiten die erop wijzen dat haar zwangerschap een negatieve invloed had op de beoordeling van haar functioneren.

De vrouw zegt dat het bedrijf haar discriminatieklacht niet zorgvuldig behandelde. Zij verwachtte dat de klacht voor het bedrijf aanleiding zou zijn om een gesprek te organiseren tussen haar en haar leidinggevende. Het bedrijf heeft toegelicht dat de beslissing om het contract niet te verlengen niet alleen door de leidinggevende is genomen, maar ook door drie anderen. Daarom begrijpt het College dat het bedrijf geen aanleiding zag voor het voeren van een uitgebreide hoor- en wederhoorprocedure ten aanzien van de rol die de leidinggevende bij dit besluit heeft gehad. Van een onzorgvuldige klachtbehandeling is daarom geen sprake.

Oordeel

Syncasso Rotterdam B.V. heeft jegens de vrouw geen verboden onderscheid op grond van geslacht gemaakt.

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: