Oordelen

Geen discriminatie door Connexxion door een man in een elektrische rolstoel in de buurtbus te weigeren.

Oordeelnummer 2017-134
16-11-2017
lees verder

Samenvatting

Situatie

Een man is als gevolg van lichamelijke beperkingen afhankelijk van een elektrische rolstoel. Connexxion is houder van de concessie Noord-Holland Noord voor het openbaar vervoer. In de gemeente waarin de man woont is de reguliere busdienst vervangen door een buurtbus.

De uitvoering van de dienstregeling is in handen van een buurtbusvereniging. Met ingang van 15 december 2015 staat Connexxion vervoer van personen in een rolstoel in de buurtbus niet langer toe. De man stelt dat Connexxion hem discrimineert. Volgens Connexxion is de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBH/CZ) niet op de buurtbus van toepassing.

Beoordeling

Connexxion is als concessiehouder voor het openbaar vervoer in Noord-Holland Noord betrokken bij de buurtbus. De eigenlijke vervoersdienst wordt aangeboden door de buurtbusvereniging. Connexxion is hier echter zo nauw bij betrokken, dat het College haar handelen kan toetsen.

Als concessiehouder voorziet zij de buurtbusvereniging van voertuigen. Verder heeft zij de beslissing genomen om personen in een rolstoel geen toegang te geven tot de buurtbussen. Met dat besluit maakt Connexxion geen verboden onderscheid. De buurtbus is namelijk een auto als bedoeld in de Wet personenvervoer 2000. Daarop zijn de bepalingen van de WGBH/CZ niet van toepassing.

Oordeel

Connexxion Openbaar Vervoer N.V. heeft jegens de man geen verboden onderscheid op grond van handicap of chronische ziekte gemaakt.

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: