Oordelen

Het college van B&W van gemeente Capelle aan den IJssel discrimineerde woonwagenbewoners door beleid te voeren dat erop gericht is om woonwagenstandplaatsen op te heffen.

Oordeelnummer 2017-136
21-11-2017
Ras
lees verder

Samenvatting

Situatie

Een vrouw, woonwagenbewoonster, vroeg aan het college van B&W van de gemeente Capelle aan den IJssel en de woningbouwvereniging Stichting Havensteder (oordeel 2017-137) of zij in aanmerking kon komen voor een woonwagenstandplaats op de locatie Burgemeester Schalijlaan. Het college van B&W vertelde haar dat dit niet mogelijk was, omdat hun beleid er op gericht was om de standplaatsen op den duur op te heffen.

Beoordeling

Het staat vast dat het college van B&W beleid voerde dat er op gericht was om de standplaatsen in de gemeente Capelle aan de IJssel op te heffen. De reden die zij hiervoor geeft is dat er geen behoefte zou zijn aan woonwagenstandplaatsen. Het College stelt vast dat er geen registratiesysteem is waarin het aanbod en de vraag naar standplaatsen wordt bijgehouden, zoals dat gebeurt bij sociale huurwoningen. Het College oordeelt dat het college van B&W niet duidelijk heeft kunnen maken hoe hij de belangstelling voor woonwagenstandplaatsen heeft onderzocht en waarop dus de bevinding is gebaseerd dat er geen behoefte zou zijn aan standplaatsen. Het college van B&W heeft daarom op grond van ras gediscrimineerd door beleid te voeren dat er op is gericht om woonwagenstandplaatsen op te heffen.

Oordeel

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel heeft jegens de vrouw verboden onderscheid op grond van ras gemaakt.

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: