Oordelen

Stichting Havensteder discrimineerde woonwagenbewoners door beleid uit te voeren dat erop gericht is om woonwagenstandplaatsen op te heffen.

Oordeelnummer 2017-137
21-11-2017
Ras
lees verder

Samenvatting

Situatie

Een vrouw, woonwagenbewoonster, vroeg aan de woningbouwvereniging Stichting Havensteder en het college van B&W van de gemeente Capelle aan den IJssel (oordeel 2017-136) of zij in aanmerking kon komen voor een woonwagenstandplaats op de locatie Burgemeester Schalijlaan. De woningbouwvereniging vertelde haar dat dit niet mogelijk was, omdat haar beleid er op gericht was om de standplaatsen op den duur op te heffen.

Beoordeling

Het staat vast dat de woningbouwvereniging beleid uitvoerde dat er op gericht was om de standplaatsen in de gemeente Capelle aan de IJssel op te heffen. De reden die zij hiervoor geeft is dat er geen behoefte zou zijn aan woonwagenstandplaatsen. Het College stelt vast dat er geen registratiesysteem is waarin het aanbod en de vraag naar standplaatsen wordt bijgehouden, zoals dat gebeurt bij sociale huurwoningen. Het College oordeelt dat de woningbouwvereniging niet duidelijk heeft kunnen maken hoe zij de belangstelling voor woonwagenstandplaatsen heeft onderzocht en waarop dus de bevinding is gebaseerd dat er geen behoefte zou zijn aan standplaatsen. De woningbouwvereniging heeft daarom op grond van ras gediscrimineerd door beleid uit te voeren dat er op is gericht om woonwagenstandplaatsen op te heffen.

Oordeel

Stichting Havensteder heeft jegens de vrouw verboden onderscheid op grond van ras gemaakt.

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: