Oordelen

CRH Bouwmaten B.V. discrimineerde een man door terug te komen op het besluit om hem een contract aan te bieden nadat hij vertelde dat hij een Wajong-uitkering had.

Oordeelnummer 2017-140
23-11-2017
lees verder

Samenvatting

Situatie

Een man met een Wajong-uitkering solliciteerde bij CHR Bouwmaten naar de functie van vakverantwoordelijk medewerker. Na twee gesprekken deed de man thuis een assessment. Tijdens een terugkoppeling over de resultaten hiervan vertelde de man dat zijn zus enkele vragen beantwoord had. Daarna was er een derde gesprek en wilde het bedrijf de man een contract aanbieden. Nadat de man in dit gesprek vertelde dat hij een Wajong-uitkering had, kwam het bedrijf hierop terug en bood het de man een inlening aan via een uitzendbureau. De man meldde zich enkele weken later als inleenkracht waarna de dienstdoende manager hem wegstuurde en de inlening beëindigde. De man vindt dat CHR Bouwmaten hem discrimineerde. Het bedrijf betwist dit.

Beoordeling

CHR Bouwmaten is teruggekomen op het besluit om de man een contract aan te bieden nadat hij vertelde dat hij een Wajong-uitkering had. Hiermee bestaat het vermoeden van discriminatie op grond van handicap of chronische ziekte. De Wajong is namelijk een uitkering voor mensen die door een ziekte of handicap nooit meer kunnen werken. Het is aan CHR Bouwmaten om te bewijzen dat zij niet discrimineerde. Daarin slaagt het bedrijf niet. Volgens het bedrijf was er sprake van een geschaad vertrouwen. De man had gefraudeerd bij het assessment en vertelde pas tijdens het derde gesprek dat hij een Wajong-uitkering had. Dit is echter niet voldoende als bewijs. Ook al had de man gefraudeerd, het bedrijf wilde de man nog steeds een contract aanbieden. Het tijdstip waarop de man de Wajong meldde, kan hem niet worden verweten. Hij was namelijk niet verplicht om de Wajong te melden. Dat zegt het bedrijf zelf ook. Daarom oordeelt het College dat CHR Bouwmaten de man discrimineerde. Het feit dat het bedrijf de arbeidsverhouding beëindigde en hem als inleenkracht wegstuurde, doet geen discriminatie vermoeden. Hierbij is geen verband komen vast te staan tussen het handelen van het bedrijf en een handicap of chronische ziekte.

Oordeel

CRH Bouwmaten B.V. heeft jegens een man verboden onderscheid gemaakt op grond van handicap of chronische ziekte bij het aangaan van een arbeidsverhouding. CRH Bouwmaten B.V. heeft jegens hem geen verboden onderscheid gemaakt op grond van handicap of chronische ziekte door de inlening te beëindigen.

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: