Oordelen

Geen discriminatie door het College van Bestuur van de Technische Universiteit Delft door een man niet toe te staan tijdens de promotiezitting het traditionele kostuum van zijn ambt als pastafaripriester te dragen.

Oordeelnummer 2017-145
11-12-2017
lees verder

Samenvatting

Situatie:

Een man is lid van de Kerk van het Vliegend Spaghettimonster. Binnen deze kerk wordt het pastafarisme beoefend. De man promoveert aan de TU Delft. Tijdens de promotiezitting wil hij in plaats van het voorgeschreven zwarte rokkostuum een piratenkostuum dragen. Het college voor promoties van de TU Delft staat hem dat niet toe. De man stelt dat hij priester is in de Kerk van het Vliegend Spaghettimonster en dat het piratenkostuum de traditionele kleding is voor pastafaripriesters tijdens officiële ceremonies. Volgens hem discrimineert de TU Delft hem op grond van zijn godsdienst of levensovertuiging. De TU Delft betwist dat sprake is van discriminatie op grond van godsdienst of levensovertuiging. Het dragen van de kleding die de universiteit voorschrijft, getuigt van respect en de wetenschappelijke dialoog krijgt daardoor meer nadruk.  

 

Beoordeling:

Het College oordeelt dat het piratenkostuum niet in brede kring wordt gezien als een uiting van het pastafarisme. De man heeft alleen verwezen naar de zogenoemde ‘Open Letter’ van Bobby Henderson, die volgens de man binnen het pastafarisme als een profeet wordt beschouwd. Hierin wordt onder meer opgemerkt dat bij gelegenheden waarbij de leer van de Kerk wordt onderwezen de uitverkoren outfit ‘full pirate regalia’ is. De man heeft echter niet kunnen uitleggen waarom de universitaire promotiezitting moet worden gezien als een gelegenheid waarbij de leer van de Kerk wordt onderwezen. Hij heeft geen voorbeelden gegeven van bijeenkomsten waar pastafaripriesters het piratenkostuum hebben gedragen. Ten slotte heeft hij zelf geen piratenkostuum en heeft hij dit ook nooit eerder bij een officiële gelegenheid gedragen. Het College oordeelt dan ook dat uit de Open Letter van Henderson noch uit de praktijk blijkt dat het dragen van een piratenkostuum tijdens een promotiezitting, als uiting van een godsdienst moet worden beschouwd.

Oordeel

Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Delft heeft jegens de man geen onderscheid op grond van godsdienst of levensovertuiging gemaakt.

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: