Oordelen

Transvision B.V. discrimineerde niet door een vrouw niet toe te staan om in haar scootmobiel te blijven zitten bij het inrijden in een taxibus van Valysvervoer en door de wijze waarop de chauffeur haar bejegende.

Oordeelnummer 2017-146
13-12-2017
lees verder

Samenvatting

Situatie

Een vrouw die bijna niet kan lopen, verplaatst zich buitenshuis met een scootmobiel. Zij bestelde op een dag een taxibus van Valysvervoer. Valys is een bovenregionaal vervoerssysteem voor mensen met een beperking. Transvision regelt in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het Valysvervoer. Transvision heeft zelf geen voertuigen, maar schakelt hiervoor taxibedrijven in. Op de terugreis mocht de vrouw eerst niet in haar scootmobiel blijven zitten bij het inrijden in de taxibus. Daardoor kon zij de taxibus niet in. Na een woordenwisseling met de chauffeur mocht zij toch blijven zitten. De vrouw vindt dat Transvision haar discrimineerde door haar eerst te weigeren om zittend in haar scootmobiel de taxibus in te rijden. Ook stelt de vrouw dat de chauffeur haar discrimineerde door op dreigende toon tegen haar te zeggen dat zij uit haar scootmobiel moest. Transvision voert aan dat de vrouw om veiligheidsredenen uit haar scootmobiel moest en ontkent dat de chauffeur haar negatief behandelde vanwege haar beperking.

Beoordeling

Het College is van oordeel dat Transvision jegens de vrouw onderscheid maakte door in eerste instantie niet toe te staan dat zij in haar scootmobiel bleef zitten bij het inrijden van de taxibus. Dat zij dit uiteindelijk toch mocht, maakt dit niet anders. De chauffeur handelde hiermee in strijd met de voorschriften van Transvision. Maar dit onderscheid is niet verboden als het noodzakelijk is voor de bescherming van de veiligheid en gezondheid van de vrouw of van mensen in haar omgeving. Verder moet vaststaan dat het gevaar niet kan worden weggenomen door een doeltreffende aanpassing. Volgens Transvision komt de veiligheid van de vrouw en van mensen in haar omgeving in gevaar als zij in haar scootmobiel blijft zitten bij het inrijden. Door de constructie van een scootmobiel is het kantelgevaar op de lift van een taxibus vrij groot. Bovendien kan een scootmobiel van de lift schuiven als hij per ongeluk in de achteruitversnelling staat in plaats van in de vooruitversnelling. Het College is van oordeel dat Transvision voldoende onderbouwde dat de veiligheid en gezondheid van de vrouw en van mensen in haar omgeving in gevaar kunnen komen. Ook is het College van oordeel dat Transvision voldoende aantoonde dat het plaatsen van een uitklapbare rolstoel in elk Valysvoertuig onevenredig belastend is. Verder is het achteruit oprijden van de liftplank niet geschikt om het kantelgevaar te voorkomen. Er is dan ook geen doeltreffende aanpassing die het gevaar opheft. Het College concludeert dat Transvision de vrouw niet discrimineerde door de weigering in de scootmobiel te blijven zitten bij het inrijden in de taxibus. Het College stelt vast dat de vrouw en de chauffeur van mening verschillen over wat de chauffeur tegen haar zei en op welke toon. Omdat de vrouw haar stelling niet verder onderbouwde, slaagde de vrouw er niet in het vermoeden te wekken dat de chauffeur haar vanwege haar beperking in een negatief daglicht plaatste en dus discriminatoir bejegende.

 

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: