Oordelen

Canon Nederland N.V. discrimineerde een vrouw op grond van geslacht door haar geen vast contract aan te bieden.

Oordeelnummer 2017-147
14-12-2017
Geslacht
lees verder

Samenvatting

Situatie:

Een vrouw werkte als Key Accountmanager Services bij Canon Nederland N.V.. Zij had een tijdelijk contract dat één keer is verlengd. De vrouw stelt dat Canon haar geen vast contract heeft aangeboden vanwege haar zwangerschap en toekomstig moederschap van een tweeling. Volgens Canon is haar geen vast contract aangeboden omdat er twijfels waren over haar capaciteiten in het licht van de toekomstige strategische ontwikkelingen binnen de organisatie.

Beoordeling:

Een werkgever mag een werkneemster niet discrimineren vanwege haar zwangerschap of aanstaand moederschap. Het staat vast dat het functioneren van de vrouw steeds als goed is beoordeeld. Een maand na de laatste goede beoordeling zegt de vrouw dat zij vervroegd met zwangerschapsverlof moet gaan. In dit gesprek spreekt de leidinggevende zijn twijfels uit over het functioneren van de vrouw en maakt hij opmerkingen over de zwaarte van een tweelingzwangerschap in combinatie met haar thuissituatie en werk. Canon toont niet aan dat zij al eerder de twijfels over het functioneren met de vrouw heeft besproken. De opeenvolgende gebeurtenissen van de aankondiging van het vervroegde zwangerschapsverlof en het uiten van twijfels over haar functioneren, tezamen met het feit dat de leidinggevende zijn zorgen heeft geuit over de impact van een tweeling op de zwangerschap en de werk-privébalans, maken het volgens het College aannemelijk dat er een verband is tussen de zwangerschap van de vrouw en het feit dat zij geen vast contract heeft gekregen. Canon heeft niet aangetoond dat met de vrouw is besproken dat door de toekomstige strategische ontwikkelingen haar functie zal wijzigen en dat van haar andere competenties worden verwacht. Ook heeft Canon niet aangetoond dat met de vrouw is besproken dat zij daar niet aan kan voldoen en zij zich daar ook niet in kan ontwikkelen. Het College is er daarom niet van overtuigd dat de reden om haar geen vast contract aan te bieden uitsluitend of voornamelijk het onvoldoende functioneren van de vrouw was. Daarom oordeelt het College dat Canon de vrouw discrimineerde op grond van geslacht.

 

Oordeel

Canon Nederland N.V. heeft jegens de vrouw verboden onderscheid op grond van geslacht gemaakt.

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: