Oordelen

Geen discriminatie op grond van handicap of chronische ziekte door Connexxion Openbaar Vervoer N.V. bij het verlenen van toegang tot de bus aan een vrouw in een elektrische rolstoel. Wel is er sprake van discriminatoire bejegening en onzorgvuldige klachtbehandeling.

Oordeelnummer 2017-149
21-12-2017
lees verder

Samenvatting

Situatie

Een vrouw in een elektrische rolstoel reist samen met een begeleider met de bus vanaf station Alkmaar heen en terug. De vrouw stelt dat de buschauffeurs de bus niet hebben laten knielen, terwijl zij dit wel verzocht. Daarnaast zouden de buschauffeurs opmerkingen richting de vrouw hebben geplaatst als “Ik heb een invalide binnen gelaten, dit had ik nooit moeten doen, daar krijg je alleen maar gezeik mee” en “Je kunt beter met zo een busje voor mensen zoals jij meegaan”. Dezelfde dag neemt zij telefonisch contact op met de klantenservice van Connexxion om een klacht over discriminatie in te dienen. De vrouw vindt dat Connexxion haar heeft gediscrimineerd bij het verlenen van toegang tot de bus tijdens twee ritten. Ook stelt zij discriminatoir bejegend te zijn door de buschauffeurs en zou Connexxion haar klacht over discriminatie niet zorgvuldig hebben behandeld.

Beoordeling

Het College oordeelt dat de bus toegankelijk was voor de vrouw, omdat de buschauffeurs de vrouw met gebruik van een rolstoelplank hebben geassisteerd bij het betreden en verlaten van de bus. Wel hebben de buschauffeurs de vrouw discriminatoir bejegend, omdat zij door de wijze van communiceren in het bijzijn van andere passagiers en de gekozen bewoordingen de vrouw vanwege haar beperking als minderwaardig hebben neergezet en in een negatief daglicht hebben geplaatst. De klachtbehandeling is naar het oordeel van het College onzorgvuldig geweest. Connexxion heeft geen hoor- en wederhoor toegepast, de klacht niet voortvarend behandeld en ook geen terugkoppeling aan de vrouw gegeven over haar discriminatieklacht.   

Oordeel

Connexxion Openbaar Vervoer N.V. heeft jegens de vrouw geen verboden onderscheid op grond van handicap of chronische ziekte gemaakt bij het verlenen van toegang tot de bus.

Connexxion heeft jegens de vrouw wel verboden onderscheid op grond van handicap of chronische ziekte gemaakt bij de bejegening en bij de klachtbehandeling.

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: